จัดอันดับผู้เล่นRanking

หมวดหมู่ : จัดอันดับผู้เล่น อัพเดทเมื่อ : 2021-11-23 21:36:28
Reset
Rank Character Name Job Class Union Name Level Play Time
1 WiCKeD Brandish GetBackers 30x 3 เดือน, 6 วัน, 14 ชั่วโมง, 24 นาที
2 4th Brandish None 30x 1 เดือน, 18 วัน, 7 ชั่วโมง, 4 นาที
3 CLEO Brandish GetBackers 30x 5 เดือน, 8 วัน, 9 ชั่วโมง, 28 นาที
4 Vhaegar Martial GetBackers 30x 24 วัน, 19 ชั่วโมง, 21 นาที
5 พรพิมล Martial NDN 30x 1 เดือน, 2 วัน, 15 ชั่วโมง, 5 นาที
6 •ซาเล้ง• Martial NDN 30x 28 วัน, 19 ชั่วโมง, 26 นาที
7 NormalOne Chakra ToMAN 30x 22 วัน, 22 ชั่วโมง, 56 นาที
8 Sidewalk Brandish GetBackers 30x 3 เดือน, 10 วัน, 15 ชั่วโมง, 30 นาที
9 Latte Brandish GetBackers 30x 6 เดือน, 2 วัน, 13 ชั่วโมง, 55 นาที
10 Wanmai Prana GetBackers 30x 6 เดือน, 15 วัน, 15 ชั่วโมง, 47 นาที
11 BTC Prana None 30x 1 เดือน, 21 วัน, 8 ชั่วโมง, 33 นาที
12 Mocha Prana GetBackers 30x 6 เดือน, 4 วัน, 16 ชั่วโมง, 50 นาที
13 มิจฉาชีพ Martial GetBackers 30x 3 เดือน, 28 วัน, 1 ชั่วโมง, 51 นาที
14 จอรีเจนซี่ Martial GetBackers 30x 2 เดือน, 4 วัน, 1 ชั่วโมง, 28 นาที
15 SmoRa Brandish GetBackers 30x 3 เดือน, 11 วัน, 10 ชั่วโมง, 38 นาที
16 Inside Prana GetBackers 29x 2 เดือน, 1 วัน, 19 ชั่วโมง, 47 นาที
17 RatthiDa Brandish GetBackers 29x 28 วัน, 23 ชั่วโมง, 39 นาที
18 สมจ๋อง Brandish GetBackers 29x 2 เดือน, 1 วัน, 15 ชั่วโมง, 16 นาที
19 บุญชู Chakra GetBackers 28x 2 เดือน, 26 วัน, 18 ชั่วโมง, 2 นาที
20 MoonKnighT Brandish GOODGAME 28x 2 เดือน, 6 วัน, 17 ชั่วโมง, 17 นาที