จัดอันดับผู้เล่นRanking

หมวดหมู่ : จัดอันดับผู้เล่น อัพเดทเมื่อ : 2021-11-23 21:36:28
Reset
Rank Character Name Job Class Union Name Level Play Time
1 4th Brandish None 30x 1 เดือน, 18 วัน, 7 ชั่วโมง, 4 นาที
2 พรพิมล Martial NDN 30x 1 เดือน, 2 วัน, 15 ชั่วโมง, 5 นาที
3 •ซาเล้ง• Martial NDN 30x 28 วัน, 19 ชั่วโมง, 26 นาที
4 NormalOne Chakra ToMAN 30x 22 วัน, 22 ชั่วโมง, 56 นาที
5 Latte Brandish GetBackers 30x 6 เดือน, 11 ชั่วโมง,
6 Sidewalk Brandish GetBackers 30x 3 เดือน, 9 วัน, 13 ชั่วโมง, 20 นาที
7 Mocha Prana GetBackers 30x 5 เดือน, 20 วัน, 4 ชั่วโมง, 48 นาที
8 BTC Prana None 30x 1 เดือน, 21 วัน, 8 ชั่วโมง, 33 นาที
9 มิจฉาชีพ Martial GetBackers 30x 3 เดือน, 27 วัน, 19 ชั่วโมง, 3 นาที
10 จอรีเจนซี่ Martial GetBackers 30x 2 เดือน, 2 ชั่วโมง, 45 นาที
11 SmoRa Brandish GetBackers 30x 3 เดือน, 7 วัน, 49 นาที
12 Inside Prana GetBackers 29x 1 เดือน, 26 วัน, 7 ชั่วโมง, 24 นาที
13 RatthiDa Brandish GetBackers 29x 28 วัน, 23 ชั่วโมง, 28 นาที
14 สมจ๋อง Brandish GetBackers 29x 1 เดือน, 27 วัน, 11 ชั่วโมง, 38 นาที
15 WiCKeD Brandish GetBackers 28x 1 เดือน, 28 วัน, 8 ชั่วโมง, 33 นาที
16 CLEO Brandish GetBackers 28x 2 เดือน, 6 วัน, 7 ชั่วโมง, 35 นาที
17 Vhaegar Martial GetBackers 28x 19 วัน, 22 ชั่วโมง, 3 นาที
18 Wanmai Prana GetBackers 28x 3 เดือน, 5 วัน, 11 ชั่วโมง, 33 นาที
19 บุญชู Chakra GetBackers 28x 2 เดือน, 25 วัน, 17 ชั่วโมง, 54 นาที
20 MoonKnighT Brandish GOODGAME 28x 2 เดือน, 6 วัน, 17 ชั่วโมง, 17 นาที