จัดอันดับผู้เล่นตำแหน่งจุดเกิดบอสทั้งหมด True Sign 100%

หมวดหมู่ : จัดอันดับผู้เล่น อัพเดทเมื่อ : 2021-11-23 21:36:28

Borbon - Kein

Liberty Land - Kein

Forgetten Forest - Chiranga&Teburu

Big Bear Valley - Tatu

Waste Land - Grancain

Cv Square - Shark